Warunki rekrutacji

Zarezerwuj miejsce

Jeżeli dokonałeś wyboru kierunku kształcenia, nie zwlekaj - rezerwuj miejsce już dziś!

Nabory prowadzimy przez cały rok. Nauka rozpoczyna się w semestrze letnim (od września) lub zimowym (od lutego).

Nie prowadzimy egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc na poszczególnych kierunkach  jest ograniczona).

Jeśli inna szkoła lub placówka nie spełniła Twoich oczekiwań zapraszamy do GLOKERA. Oferujemy możliwość kontynuacji nauki w dowolnym momencie gwarantując lepszą jakość za cenę konkurencyjną do poprzedniej szkoły lub placówki.

Dokumenty wymagane przy zapisie do Szkoły Policealnej  i na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź maturalne (w przypadku KKZ wystarczy świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,
  • 1 fotografia,
  • kserokopia dowodu osobistego.

Do zapisu na nasze szkolenia wymagane jest jedynie okazanie dowodu tożsamości