więcej
mniej

Technik sterylizacji medycznej

Kwalifikacja

MED.12

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 321104

KWALIFIKACJA: MED. 12. WYKONYWANIE DEKONTAMINACJI SPRZĘTU I WYROBÓW MEDYCZNYCH

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. Kwalifikację zawodową z tytułem technika można uzyskać już po roku nauki.

 UWAGA NOWOŚĆ! STRONA W BUDOWIE!

KIERUNEK BEZPŁATNY ! 
WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNE ORAZ ZAŚWIADCZENIA DO: ZUS, KRUS I MOPS.
CZAS TRWANIA NAUKI

1 rok (2 semestry).

 SYSTEM NAUKI

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

TYTUŁ ZAWODOWY

W celu uzyskania tytułu zawodowego należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

PRACA

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW