więcej
mniej

Technik masażysta z Fizjoterapią

Kwalifikacja

MED.10

Technik masażysta 325402

  • Kraków
KwalifikacjA: MED. 10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. 

W trakcie zajęć praktycznych i warsztatów z zakresu wykonywania różnych form masażu, każda osoba zostanie przeszkolona także w zakresie z zarysu terapi pacjentów, których sprawność ruchowa jest ograniczona w wyniku urazu, choroby lub upośledzenia. Nauka obejmuje wykonywanie masażu klasycznego, medycznego, sportowego, kosmetycznego oraz refleksologii, a także zarysu fizjoterapii. Uczymy posługiwania się technikami terapeutycznymi, które mają na celu uzupełnienie kompleksowego leczenia i likwidacji procesu chorobowego, również  kompensacji ubytków funkcji organizmu, a także jego adaptacji do nowych warunków. Zapewniamy wszystkie materiały szkoleniowe.

KIERUNEK BEZPŁATNY !          
WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNE ORAZ ZAŚWIADCZENIA DO: ZUS, KRUS I MOPS.

 Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub weekendowy.

tytuł zawodowy

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Pracę można podjąć w sanatoriach i szpitalach, a także w domach opieki społecznej, ośrodkach rehabilitacyjnych, gabinetach spa, ośrodkach sportowych lub zdecydować się na samozatrudnienie. Państwowy dyplom daje wiele możliwości

 Wykaz przedmiotów
lp Przedmiot Sem I Sem II Sem III Sem IV Razem
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2 0 0 0 32
2 Podstawy działalności gospodarczej 0 0 0 2 32
3 Język obcy zawodowy 0 2 1 0 48
4 Propedeutyka zdrowia 2 1 0 0 48
5 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii 0 2 0 0 32
6 Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia 2 0 0 0 32
7 Organizacja ochrony zdrowia 0 0 0 2 32
8 Język migowy 0 0 2 0 32
9 Technologie informatyczne 0 0 0 2 32
10 Teoretyczne podstawy masażu 2 2 1 0 80
11 Anatomia z fizjologią 2 2 2 0 96
12 Zarys fizjoterapii 2 1 0 0 48
13 Wybrane zagadnienia kliniczne 0 2 1 0 48
Kształcenie zawodowe praktyczne
14 Pracownia masażu 5 4 8 5 352
15 Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym 1 2 0 0 48
16 Metodyka masażu sportowego 0 0 0 2 32
17 Metodyka masażu kosmetycznego i  profilaktycznego 0 0 0 2 32
18 Organizacja i stosowanie masażu leczniczego 0 0 4 4 128
PRZEDMIOT OGÓLNOKSZTAŁCĄCY
19 Podstawy przedsiębiorczości* 1 1 0 0 32
Razem191919191 216

 

Praktyka zawodowa 6 tygodni (Łącznie 210 godzin).


 

 *Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ