więcej
mniej

Opiekun medyczny

Kwalifikacja

MED.03

Opiekun medyczny 532102

  • Kraków
KWALIFIKACJA: MED. 03. Świadczenie usług PIELĘGNACYJNO-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. Kwalifikację zawodową z tytułem technika można uzyskać już po roku nauki.

Opiekun medyczny to kierunek dla osób o rozwiniętych kompetencjach personalnych i społecznych. Wymaga posiadania bardzo dobrych zdolności komunikacyjnych, umiejętności nawiązywania kontaktu z podopiecznymi, empatii i odpowiedzialności. W trakcie zajęć Słuchacz uczy się nie tylko profesjonalnej opieki, obsługi urządzeń pomocniczych, ale także rozpoznawania i rozwiązywania problemów podopiecznego oraz asystowania podczas zabiegów pielęgniarskich. Opiekun medyczny odpowiedzialny jest za zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osoby chorej i niesamodzielnej, a także pomaganie w utrzymywaniu aktywności społecznej.

KIERUNEK BEZPŁATNY ! 
WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNE ORAZ ZAŚWIADCZENIA DO: ZUS, KRUS I MOPS.
Czas trwania nauki

1 rok (2 semestry).

 System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

W celu uzyskania tytułu zawodowego należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Opiekun medyczny może podjąć pracę w sanatoriach, hospicjach i szpitalach, a także w domach opieki społecznej, domach późnej starości, ośrodkach rehabilitacyjnych lub znaleźć zatrudnienie u osób prywatnych.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Semestr I Semestr II Razem
kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 35 0 35
2 Zdrowie publiczne 0 20 20
3 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy 20 0 20
4 Zarys psychologii i socjologii 10 10 20
5 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 20 0 20
6 Język migowy 0 20 20
7 Język obcy w ochronie zdrowia 0 20 20
8 Komputerowe wspomaganie działalności gospodarczej 0 10 10
kształcenie zawodowe praktyczne
9 Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 40 40 80
10 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 40 45 85
Przedmiot ogólnokształcący
11 Podstawy przedsiębiorczości* 10 10 20
Razem175175350

 

 

Praktyka zawodowa 4 tygodniE (Łącznie 140 godzin). 

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowch oraz ośrodkach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!