więcej
mniej

Higienistka stomatologiczna

Kwalifikacja

MED.02

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 325102

KWALIFIKACJA: MED. 02. WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA JAMY USTNEJ ORAZ WSPÓŁUCZESTNICZENIE W PROCESIE LECZENIA

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. 

W trakcie teoretycznych i praktycznych zajęć słuchacz nabędzie umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie. Praca na tym stanowisku obejmuje zadania z zakresu asysty stomatologicznej: prace administracyjne, przygotowanie gabinetu, narzędzi i materiałów do pracy lekarza, wsparcie dentysty w przeprowadzaniu zabiegów u pacjenta. Ponadto, Higienistka stomatologiczna uprawniona jest do przeprowadzania wybranych procedur medycznych u pacjenta. Zajmuje się profilatyką chorób i higienizacją jamy ustnej. Prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe z zakresu promocji zdrowia i stomatologii.

KIERUNEK BEZPŁATNY !            
WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNE ORAZ ZAŚWIADCZENIA DO: ZUS, KRUS I MOPS.
 CZAS TRWANIA NAUKI

2 lata (4 semestry).

SYSTEM NAUKI

Dzienny, wieczorowy lub weekendowy.

TYTUŁ ZAWODOWY

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

PRACA

Higienistka stomatologiczna może znaleźć zatrudnienie w publicznych lub prywatnych gabinetach dentystycznych, a także w szkołach, przedszkolach, ośrodkach zdrowia, gdzie poprowadzi przykładowo przegląd uzębienia, szkolenia z zakresu prawdłowej higieny jamy ustnej, zabiegi fluoryzacji, profilaktykę próchnicową czy oczyszczanie zębów.

Wykaz Przedmiotów
Lp Przedmiot Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem
kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 2 2 0 0 64
2 Stany zagrożenia życia i zdrowia 2 0 0 0 32
3 Język migowy 0 0 0 3 48
4 Język angielski w stomatologii 0 0 2 2 64
5 Komunikacja personalna i społeczna 5 0 0 0 80
6 Propedeutyka stomatologiczna 0 3 3 0 96
7 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 4 2 0 0 96
8 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej 0 2 5 0 112
kształcenie zawodowe praktyczne
9 zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 4 5 4 4 272
10 Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki 2 5 5 8 320
Przedmiot ogólnokształcący
11 Podstawy przedsiębiorczości* 0 0 0 2 32
Razem191919191 216
PRAKTYKA ZAWODOWA 6 TYGODNI (ŁĄCZNIE 210 GODZIN).

 

 *Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

ZOBACZ RÓWNIEŻ