więcej
mniej

Asystentka stomatologiczna

Kwalifikacja

MED.01

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 325101

KWALIFIKACJA: MED. 01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. 

Kierunek przygotowuje do pracy w gabinetach dentystycznych w roli asystenta/tki lekarza stomatologii. Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmuje przygotowanie gabinetu, narzędzi i materiałów niezbędnych do pracy, asystę lekarzowi w trakcie zabiegów dentystycznych oraz pracę o charakterze administracyjnym. Praca w gabinecie dentystycznym wymaga sprawnej organizacji, utrzymania nienagannej higieny i dobrego kontaktu z klientem. W trakcie nauczania słuchacz nabędzie umiejętności i praktykę niezbędne do pracy w zawodzie.

KIERUNEK BEZPŁATNY !            
WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNE ORAZ ZAŚWIADCZENIA DO: ZUS, KRUS I MOPS.
CZAS TRWANIA NAUKI

1 rok (2 semestry). 

SYSTEM NAUKI

Dzienny, wieczorowy lub weekendowy.

TYTUŁ ZAWODOWY

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

PRACA

Asystentka stomatologiczna może podjąć pracę w publicznych lub prywatnych gabinetach dentystycznych, ośrodkach zdrowia, przychodniach lub klinikach.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW
Lp Przedmiot Semestr I Semestr II Razem
kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Podstawy działalności gospodarczej w stomatologii 2 0 32
2 Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc 2 2 64
3 Farmakoterapia stomatologiczna 0 2 32
4 Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej 4 2 96
5 Dokumentacja medyczna w stomatologii 0 2 32
6 Język zawodowy w stomatologii 2 0 32
7 Język migowy 2 0 32
kształcenie zawodowe praktyczne
8 Asystowanie lekarzowi dentyście 5 5 160
9 Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej w stomatologii 0 5 80
10 Trening umiejętności społecznych 3 0 48
Przedmiot ogólnokształcący
11 Podstawy przedsiębiorczości* 0 2 32
Razem2020640
PRAKTYKA ZAWODOWA 4 TYGODNIE (ŁĄCZNIE 140 GODZIN).

 

 *Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

ZOBACZ RÓWNIEŻ