więcej
mniej

Technik informatyk

Kwalifikacja

INF.02 INF.03

Technik informatyk 351203

  • Kraków
Kwalifikacja:  INF.02. ADMINISTRACJA I EKSPLORACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
Kwalifikacja:  INF.03. TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH 

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ). Pierwszą kwalifikację zawodową można uzyskać już po 1,5 roku, a drugą z tytułem technika po 2 latach nauki.

Technik informatyk to kierunek dla osób łączących analityczny sposób myślenia z kreatywnym działaniem. Na zajęciach w naszej szkole przyszły technik zdobywa szerokie umiejętności w zajmowaniu  się lokalnymi sieciami komputerowymi i ich administrowaniem. Potrafi składać i konfigurować sprzęt, a także projektować strony i aplikacje internetowe. Posiada wiedzę na temat programowania oraz opracowywania i ulepszania systemów informacji. Umiejętnie pisze i testuje programy komputerowe, jak i potrafi zadbać o zbiory danych, systemy zarządzania bazami danych i ich zabezpieczenia.

UWAGA! ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN Z DNIA 15 LUTEGO 2019, KIERUNEK ZOSTAŁ WYCOFANY Z LISTY KIERUNKÓW BEZPŁATNYCH I oD WRZEŚNIA 2019 REALIZOWANY JEST JAKO PŁATNY KKZ.
Wydajemy zaświadczenia do: ZUS, KRUS i MOPS.
Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

tytuł zawodowy

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Technik informatyki znajdzie pracę w firmach posiadających własną sieć komputerową, firmach z branży IT, specjalizujących się w dostawie i sprzedaży sprzętu komputerowego, punktach serwisowych, bankach, urzędach, a także szkołach.

 Wykaz przedmiotów
lp Przedmiot Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Systemy operacyjne 40 40 0 0 80
2 Urządzenia techniki komputerowej 55 0 0 0 55
3 Sieci komputerowe 0 55 0 0 55
4 Witryny i aplikacje internetowe 0 0 40 30 70
5 Systemy baz danych 0 0 0 40 40
6 Działalność gospodarcza w branży informatycznej 20 0 0 0 20
7 Język angielski zawodowy w branży informatycznej 20 0 0 0 20
Kształcenie zawodowe praktyczne
8 Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej 40 40 0 0 80
9 Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi 0 0 45 0 45
10 Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych 0 20 35 0 55
11 Administracja bazami danych 0 0 0 75 75
12 Programowanie aplikacji internetowych 0 0 55 30 85
PRZEDMIOT OGÓLNOKSZTAŁCĄCY
13 Podstawy przedsięiorczości* 0 20 0 0 20
Razem175175175175700

Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 280 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!