więcej
mniej

Technik grafik

Kwalifikacja

PGF.04 PGF.05

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943

  • Kraków
KWALIFIKACJA: PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
KWALIFIKACJA: PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Połączenie zmysłu artystycznego z umiejętnością obsługi specjalistycznych programów komputerowych to podstawy tego zawodu. W trakcie nauki słuchacz zapoznaje się z różnymi technikami projektowania graficznego oraz specjalistycznymi programami. Nabywa kompetencje w zakresie kreowania projektów, w tym między innymi materiałów reklamowych, brandingu, okładek, stron internetowych i pozostałych publikacji.

CZAS TRWANIA NAUKI

2,5 roku (5 semestrów).

SYSTEM NAUKI

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

TYTUŁ ZAWODOWY

Ukończenie jednego z  poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie dwóch jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

PRACA

Technik grafik jest obecnie potrzebny niemal w każdej firmie, która posiada dział promocji lub reklamy. Ponadto, absolwent znajdzie zatrudnienie w agencjach reklamowych lub fotograficznych, wydawnictwach, instytucjach kultury itp. Może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

 WYKAZ PRZEDMIOTÓW
lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży graficznej 20
2 Komunikacja interpersonalna i społeczna 20
3 Język angielski zawodowy 20
4 Marketing 20
5 Podstawy projektowania graficznego 30
6 Podstawy projektowania publikacji 30
7 Podstawy poligrafii 30
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
8 Rysunek techniczny 40
9 Projektowanie graficzne 139
10 Projektowanie publikacji 139
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży graficznej 20
2 Język angielski zawodowy 20
3 Maszyny i urządzenia cyfrowe oraz postpresowe 30
4 Planowanie produkcji poligraficznej 30
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
5 Drukowanie cyfrowe 90
6 Kontrola produkcji poligraficznej 90
7 Modelowanie i drukowanie 3D 91
Razem859
PRAKTYKA ZAWODOWA 8 TYGODNIE (ŁĄCZNIE 280 GODZIN).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!