więcej
mniej

Księgowość i kadry

Kwalifikacja

EKA.05

Specjalista do spraw HR

  • Kraków
KWALIFIKACJA: EKA. 05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ). 

Księgowość i kadry to idealny kierunek dla osób o analitycznym umyśle, które dobrze czują się w świecie liczb i analiz finansowych. Słuchacz tego kierunku zyskuje gruntowną wiedzę w dziedzinie księgowości, kadr i płac. Uczy się prowadzić dokumentację pracowniczą, pełne rejestry transakcji finansowych oraz sporządzać ewidencje i bilanse. Podczas zajęć praktycznych kształtuje umiejętność obsługi księgowych programów komputerowych, wypełniania wszelkich druków i formularzy, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zatrudnianiem personelu. Absolwent potrafi dokonywać rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym, a zdobyta praktyka oraz wiedza, dotycząca obowiązujących przepisów prawa, gwarantują prawidłowy obieg dokumentów w firmie, a także terminowe naliczanie podatków i opłat.

Czas trwania nauki

1 rok (2 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Uzyskany Tytuł

Certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji zawodowych wraz z suplementem oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po uzupełnieniu kwalifikacji EKA. 04., Absolwent może uzyskać dodatkowo tytuł Technika ekonomisty.

Po uzupełnieniu kwalifikacji EKA.07, Absolwent może uzyskać dodatkowo tytuł Technika rachunkowości.

Praca

Specjalista do spraw HR może znaleźć zatrudnienie w działach księgowości, fakturowania, kadr i płac, w biurach księgowych i rachunkowych, korporacjach, urzędach i instytucjach publicznych.

Wykaz przedmiotów
lp Przedmiot Semestr I Semestr II Razem
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Działalność gospodarcza - strategia firmy 50 0 50
2 Wynagrodzenia i podatki - prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 20 30 50
3 Rachunkowość 30 30 60
4 Zarządzanie kadrami - procesy rekrutacyjne 0 20 20
Kształcenie zawodowe praktyczne
5 Pracownia dokumentacji biurowej - akta ABC 20 20 40
6 Pracownia rachunkowości - rozliczenia z ZUS, urlopy, zwolnienia lekarskie, zasiłki, program Płatnik 30 0 30
7 Pracownia rachunkowości - program Symfonia Kadry i Płace, Symfonia Finanse i Księgowość 0 40 40
Razem150140290

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!