więcej
mniej

Technik fotografii i multimediów

Kwalifikacja

AUD.02 AUD.05

Technik fotografii i multimediów 343105

  • Kraków
kwalifikacjA: AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
KWALIFIKACJA: AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Kierunek ten przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane fotografią profesjonalnie – traktowaną jako zawód, ale także dla tych, dla których jest ona formą ekspresji artystycznej lub pasją. W trakcie nauki pod kierunkiem wykwalifikowanych wykładowców Słuchacz kompletuje niezbędne w tym zawodzie portfolio fotograficzne. Rozbudowany program nauki obejmuje zajęcia w studio, plenery, warsztaty komputerowe oraz szereg przedmiotów o charakterze teoretycznym, znacząco rozwijających kulturę wizualną. Absolwenci mogą funkcjonować na rynku fotograficznym jako samodzielni twórcy, działać w przestrzeni artystycznej lub komercyjnej. Udzielać się w reklamie, modzie, portrecie czy reportażu.

Czas trwania nauki

2,5 roku (5 semestrów).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie jednego z  poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Technik fotografii znajdzie zatrudnienie w studiach fotograficznych, przemyśle fotooptycznym, agencjach reklamowych lub prowadząc własną praktykę zawodową.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży fotograficznej 20
2 Kompetencje interpersonalne i społeczne 20
3 Język angielski zawodowy 20
4 Marketing 20
5 Podstawy fotografii 70
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
7 Cyfrowa obróbka obrazu 200
6 Techniki fotograficzne 209
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży fotograficznej 20
2 Język angielski zawodowy 20
3 Kompozycja obrazu 20
4 Estetyka w fotografii 20
5 Cyfrowe technologie multimedialne 20
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
6 Rysunek techniczny 30
7 Przygotowanie materiałów cyfrowych 73
8 Pracownia multimedialna 73
Razem835

 

Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 280 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!